ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα στο "άλλο σχολείο" της Καισαριανής για μετανάστες και πρόσφυγες
   
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Σχεδιασμού Μαθημάτων

Επικοινωνιακή Μέθοδος

Υπόδειγμα Σχεδιασμού Μαθήματος

Το κάθε μάθημά μας πρέπει να σχεδιάζεται από τα πριν! Εύκολο να το λες και να το γράφεις, δύσκολο… φαίνεται… να συμβαίνει. Σίγουρα όμως είναι κατορθωτό!

Σκοπός αυτής της δουλειάς είναι:

  • Να βοηθήσει εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα σε ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα να σχεδιάζουν τα μαθήματά τους.

Στόχοι αυτής της εργασίας, που φυσικά συνδέονται με τον παραπάνω σκοπό, είναι:

  • Να αναπτύξουμε τις αρχές που οφείλουν να διέπουν τον σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας που οργανώνουμε ως διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες.
  • Να πετύχουμε εξοικείωση των διδασκόντων με την επικοινωνιακή μέθοδο που οφείλουμε να αξιοποιούμε ώστε να επιτυγχάνουμε τους διδακτικούς στόχους του κάθε μαθήματός μας.
  • Τέλος, με τη μορφή υποδείγματος, επιδιώκουμε να συμφωνήσουμε ως Εθελοντική Ομάδα της Καισαριανής για τον τρόπο που θα καταγράφουμε τα σχέδια των δίωρων μαθημάτων μας.

Είναι κατανοητό ότι:

  • Δεν γνωρίζουμε ακόμα τους ‘ενήλικους μαθητές’ μας.
  • Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές γνώσεις, αλλά και προσεγγίσεις για την εκπαίδευση ενηλίκων, για το τι σημαίνει ‘διδάσκω ελληνικά’, για να αξιολογούμε εκπαιδευτικό υλικό και τέλος για τις μεθόδους διδασκαλίας που ‘επιτυγχάνουν ‘καλύτερα’- πάντα για τους μαθητές μας- αποτελέσματα.

Επομένως, αυτή η εργασία αποτελεί:

  • Απλώς μια πρόταση για να συνεννοηθούμε σε πρώτη φάση, ώστε ευχάριστα και χαλαρά να ανταποκριθούμε με επαγγελματικά κριτήρια στο διδακτικό έργο μας.
  • Επίσης, εισάγει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε να αναπτυχθεί η απαραίτητη συνεργασία της Ομάδας  Διδασκόντων με την Ομάδα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Διδακτικού Υλικού, που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους κοινούς στόχους μας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ