ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα στο "Άλλο σχολείο" της Καισαριανής για μετανάστες και πρόσφυγες
   


ΠΑΙΞΕ -ΓΕΛΑΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ