ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα στο "άλλο σχολείο" της Καισαριανής για μετανάστες και πρόσφυγες
 

ΥΛΙΚΟ για  το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων


Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ για τις ΟΔΗΓΙΕΣ (αρχείο: instructions01_2004[1].pdf), αλλά και τις αντίστοιχες σελίδες  με τις ασκήσεις που καλύπτει το κάθε περιεχόμενο στα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΧΕΙΑ (αρχεία: Από το 001-050.pdf, ως το 26ο αρχείο του υλικού για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 691-end αρχείο).
Μέσα στον πίνακα υπάρχουν οι απαραίτητες συνδέσεις με τα αντίστοιχα αρχεία, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μελετήσει τις ασκήσεις και να επιλέξει εκείνες που ταιριάζουν στο επίπεδο της τάξης του και στον εκάστοτε μαθησιακό στόχο που βάζει. Επίσης, υπάρχουν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, με τις οποίες προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Εκπαιδευτικό να βρει την άσκηση που ταιριάζει στο επίπεδο της τάξης του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ για τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
για την κάθε άσκηση. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ  ΑΡΧΕΙΑ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ με τις ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ και ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ από τον ΟΔΗΓΟ
Εισαγωγή - Περιεχόμενα ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3 - 8
instructions01_2004[1].pdf
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 12
Α. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ Από τις ΣΕΛ.  9 - 15
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 - 35
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 11
ΑΡΧΕΙΟ:001-050
Β. ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ Από τις ΣΕΛ. 16 - 19
instructions01_2004[1].pdf
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10
Ουσιαστικά
Από τις ΣΕΛ. 19 -27
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 36 - 96
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9
ΑΡΧΕΙΑ:001-050, 051-070 και 071-100
Επίθετα
Από τις ΣΕΛ. 27 - 37
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 97 - 191
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8
ΑΡΧΕΙΑ:71-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180 και 181-200
Αντωνυμικά Στοιχεία
Από τις ΣΕΛ. 38 - 43
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 192 - 239
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7
ΑΡΧΕΙΑ:181-200, 201-220 και
221-240
Γ. ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ Από τις ΣΕΛ. 44
instructions01_2004[1].pdf

Χρόνος των Ρημάτων
Από τις ΣΕΛ. 44 - 50
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 240 - 290
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6
ΑΡΧΕΙΑ:221-240, 241-260, 261-280 και 281-300
Έγκλιση (Υποτακτική - Προστακτική)
Από τις ΣΕΛ. 50 - 56
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 291 - 329
ΑΡΧΕΙΑ:281-300 και 301-330
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5
Τρόπος Ενέργειας
Από τις ΣΕΛ. 57 - 63
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 330 - 363
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4
ΑΡΧΕΙΑ:301-330, 331-360 και 361-400
Φωνή (Μεσοπαθητική)
Από τις ΣΕΛ. 64 - 73
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 364 - 420
ΑΡΧΕΙΑ:361-400 και 401-440
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3
Δ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Από τις ΣΕΛ. 74 - 84
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 421 - 506
ΑΡΧΕΙΑ:401-440, 441-460, 461-500 και 501-540
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2
Ε. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Από τις ΣΕΛ. 85 - 97
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 507 - 622 - ΑΡΧΕΙΑ: 501-540, 541-560, 561-600 και 601- 640
ΒΛΕΠΕ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1
ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Από τις ΣΕΛ. 98 - 104
instructions01_2004[1].pdf
Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 623 - 666 - ΑΡΧΕΙΑ: 641-660 και 661-690
Ζ. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΤΙΞΗ, ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ  Από τις ΣΕΛ. 105-111 - instructions01_2004[1].pdf Από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 667 - 716 - ΑΡΧΕΙΑ: 661-690 και 691- end