ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα στο "Άλλο σχολείο" της Καισαριανής για μετανάστες και πρόσφυγες
   

Πώς να χρησιμοποιείτε αυτόν τον κόμβο;

 

Αυτός ο κόμβος σχεδιάστηκε  ώστε να βοηθά τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάζουν τα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες. 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στον ρόλο του, ως συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στην τάξη του, μπορεί να αξιοποιήσει (τυπώσει, μετατρέψει) όλο το υλικό που υπάρχει ως σήμερα στο διαδίκτυο για την εκμάθηση των ελληνικών:

 

Γλωσσικά Παιγνίδια ("Παίξε Γέλασε") που προσφέρουμε σκαναρισμένο.

Είναι όμως απαραίτητο να σχεδιάζετε το μάθημά σας με:

  • σαφείς μαθησιακούς στόχους για τους μαθητές σας,
  • βήμα προς βήμα περιγραφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων που επιδιώκετε να συμβούν μέσα στην τάξη σας,
  • χρονοδιάγραμμα της κάθε δραστηριότητας
  • τέλος, να ενσωματώνετε την αξιολόγηση των όσων έχουν κατανοήσει οι μαθητές σας στο σχέδιο του μαθήματός σας.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα σας δείξουμε με ένα υπόδειγμα το πώς ακριβώς θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε αυτό το υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στους εκάστοτε εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς στόχους του σχεδίου του μαθήματός σας.  

ΣΥΝΕΧΕΙΑ