ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα στο "άλλο σχολείο" της Καισαριανής για μετανάστες και πρόσφυγες
 

ΥΛΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

 Οι Αντωνυμίες, τα Ρήματα παρελθοντικών χρόνων, τα Ουσιαστικά και τα Επίθετα ενδιαφέρουν τους συγγραφείς αυτών των φυλλαδίων.

Εμείς παραθέτουμε τα περιεχόμενα σε καθένα από αυτά και τις συνδέσεις, ώστε ο εκπαιδευτικός να επιλέξει το μαθησιακό υλικό που ταιριάζει στη τάξη του. Επίσης, δίπλα από το κάθε μέρος του λόγου, θα βρείτε  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τον Εκπαιδευτικό.

Αντωνυμίες- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣΣΥΝΕΧΕΙΑ