ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ
για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα στο "άλλο Σχολείο" της Καισαριανής για μετανάστες και πρόσφυγες
   
 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δύο PDF αρχεία συμπεριλαμβάνονται στο Τετράδιο Εργασιών, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να επιλέξει ασκήσεις Γραμματικής που να ταιριάζουν στην τάξη του.

Στον πίνακα 1 θα βρείτε τις ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ από το Πρόγραμμα Μουσουλμανοπαίδων, τις ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ και τις ΟΔΗΓΙΕΣ που το συνοδεύουν.


ΘΕΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ


Παρακάτω θα βρείτε τις δύο σελίδες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ του "ΜΑΖΙ" με τις απαραίτητες ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ώστε να επιλέξετε τις ασκήσεις που ταιριάζουν στην τάξη σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ